My very own Domain!
I've made this step because i had some websites scattered around a few university servers. And, as many of you probably know, the UvA has been so kind as to issue me some documents that imply i dont belong there anymore, since i am now a drs. (or MSc, or both actually).

So right now this website a depository for a divers assortment of websites with the common denominator: I, Harmen Molenaar, had some part in making them.
In many cases: I had all parts in making them.

It is my goal to present and link these various websites in some logical, functional and hopefully visually attractive framework, instead of this plain text file that can barely be called HTML.
Keep watching, and see what i come up with.

For now just these links.

See you around,
Harmen.


Mijn eigen domein!
Ik heb deze stap gezet omdat ik verschillende websites had staan op de verschillende universiteits servers. Zoals velen van jullie weten is de UvA zo aardig geweest om mij van wat papierwerk te voorzien, dat eropneer komt dat ik niet meer op de UvA thuishoor, omdat ik nu drs. ben. (of MSc, of eigenlijk allebei.)

Op dit moment is deze website dus een verzameling van een divers assortiment andere websites, met als overeenkomst dat ik, Harmen Molenaar, een rol had in het creeren ervan.
In veel gevallen had ik alle rollen in het creeren ervan.

Mijn doel is om deze websites te combineren op een logische, functionele en visueel aantrekkelijke manier, in plaats van dit tekst bestand dat nauwlijks HTML mag heten.
Als jullie blijven kijken zul je vanzelf zien wat ik kan bedenken.

Op dit moment alleen deze links.

Tot ziens,
Harmen


morst recent change / laatse verandering:
29-10-2006

I liked the appeareance from the "Bever" log page so much i decided to use it here too. Not the php "text rider" cms system, just the appearance, as the cms is not very secure, and not developed anymore.

Content wise, not much different.


Automatic Feature Recognition (MSc project)


Wie kan Stefan vinden???
IBED pagina (ik ben geen IBED meer)
"De Bever"
Vertrouwen    (local link)
Foto's Belfast
bodemfysisch prakticum
RFBGPR experiment in de Amsterdamse waterleiding duinen